Portal do Governo Brasileiro

ULMACEAEPhyllostylon rhamnoides (Poiss.) Taub. NT