Portal do Governo Brasileiro

ZINGIBERACEAERenealmia brasiliensis K.Schum. EN

Renealmia petasites Gagnep. LC
Outros nomes: Renealmia longipes K.Schum.;